LÒ HỎA TÁNG TRONG CẢ NƯỚC ĐỀU ĐƯỢC BẢO TRÌ VÀ XÂY DỰNG LẠI BỞI CHÚNG TÔI

Sau nhiều năm hoạt động, việc bảo trì, sửa chữa và cải tạo lại các lò hỏa táng là hết sức cần thiết để lò được
hoạt động như trạng thái ban đầu, các công tác được thực hiện bởi các kỹ sư có tay nghề cao, từ khâu đúc
bê tông, gia nhiệt và làm sạch các ống lửa thu hồi nhiệt, Các buồng đốt được làm sạch và xây dựng công phu
và tôi sấy qua các giai đoạn kỹ lưỡng trước khi đưa vào vận hành và sử dụng.

   

   
 

   
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing