CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC, ĐƯỢC ỦY QUYỀN TỪ CHÂU ÂU.

 

ĐẠI DIỆN CHO NHÀ SẢN XUẤT ĐIỆN RÁC HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI, VỚI DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

HỆ THỐNG LÒ ĐỐT TRỌN BỘ, LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN (
BAG HOUSE ) HỆ THỐNG XỬ LÝ DIOXIN, AMONI( NH3).

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI,
 SCR, SOx, NOx, STEAM TURBINE, THU HỒI NHIỆT (HEAT RECOVERY BOILER).

  

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing