CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁCCÔNG NGHIỆP KẾT HỢP THỒI NHIỆT.

Hệ thống thu hồi nhiệt SẤY RÁC, ĐỂ TẬN THU NGUỒN NHIỆT, SẤY RÁC ẨM.

 

Hệ thống thu hồi nhiệt từ lò đốt hoạt động liên tục theo Tiêu chuẩn  châu âu, các thiết bị thu hồi nhiệt của chúng tôi

có thể chạy lò hơi, cấp nước nóng cho sx ngoài ra còn có thể cung cấp năng lượng, cấp hơi chạy turbine phát điện 380v

Đưới đây là hệ 
thống  thiết bị công nghệ của chúng tôi thực hiện tại Việt Nam từ  quá trình đốt thu hồi nhiệt.

  

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chuyên gia để được tư vấn

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing