CÔNG TRÌNH LÒ TIÊU HỦY GIA CẦM NHẬP LẬU DO CHÚNG TÔI LẮP ĐẶT TẠI LẠNG SƠN 2018.

Hệ thống lò đốt hoàn toàn tự động do chúng tôi nhập khẩu từ châu âu, tiết kiệm đến 40% nhiên liệu đốt.

Điều quan trọng là lò của chúng tôi theo công nghệ đặc biệt, rác thải được đốt cháy hoàn toàn 100% không

giống như lò đốt Inciner8, ngoài ra chỉ lò chúng tôi mới có riêng một của tháo tro, thuận tiện khi vận hành.


  

   
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing