CÔNG TRÌNH LÒ ĐỐT RÁC THẢI Ở BỆNH VIỆN  ĐA KHOA ANH SƠN NGHỆ AN DO VIỆT THẮNG THỰC HIỆN 

 

Chúng tôi là đơn vị được uỷ quyền của nhà sản xuất các nước Châu âu, Châu Mỹ, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi

được đào tạo công nghệ bài bản và chuyên nghiệp, sản phẩm do chúng tôi cung cấp đảm bảo công nghệ vượt trội

và an toàn tuyệt đối, khí thải đáp ứng Tiêu Chuẩn châu âu và QCVN 02/2012 BTNMT và QCVN 61/2016 BTNMT.


Hình ảnh hệ thống lò đốt rác nguy hại nhập khẩu từ châu âu  do chúng tôi thực hiện tại Nghệ An, Việt Nam.
 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing