CÔNG TRÌNH LÒ ĐỐT RÁC NGUY HẠI DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN TẠI TP HCM.
 
Chúng tôi là đơn vị chuyên xử lý ô nhiêm môi trường, khí thải, khói bụi, lò đốt rác.

Hệ thống xử lý khí thải  của chúng tôi đảm bảo tiêu chuẩn và của Bộ TN môi trường.
Chi tiết xem về chúng tôi trên danh sách đại lý độc quyền của nhà sản xuất để tránh giả mạo.
 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing