CÔNG TRÌNH HỎA TÁNG DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN ĐàĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.

Hệ thống hỏa táng hoàn toàn tự động bằng gas chúng tôi cung cấp theo công nghệ của Anh.

Công suất hỏa táng 10 - 12 ca/ngày, Nhiên liệu đốt bằng Gas/LPG, công nghệ mới nhất hiện nay.

Hàng nhập khẩu 100%, Có đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ về phẩm chất và chất lượng.

Đã giúp cho bà con, người dân khu vực miền tây sau nhiều năm mong đợi công nghệ hỏa táng.

.

  

    

 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing