CÔNG TRÌNH LÒ TIÊU HỦY GIA CẦM DO CHÚNG TÔI LẮP ĐẶT TẠI LẠNG SƠN 

- Hệ thống lò đốt hoàn toàn tự động do chúng tôi nhập khẩu từ châu âu, tiết kiệm đến 40% nhiên liệu đốt.

- Điều quan trọng là lò của chúng tôi theo công nghệ đặc biệt, rác thải được đốt cháy hoàn toàn 100%.

- Ngoài ra chỉ lò chúng tôi h
ơn hẳn các lò Anh khác, bố trí riêng một của tháo tro, thuận tiện khi vận hành.

  

   

Chi tiết xem về chúng tôi trên danh sách đại lý độc quyền của nhà sản xuất để tránh giả mạo.

 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing