THI CÔNG XÂY DỰNG LÒ HỎA TÁNG TỪ THIỆN DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP THỰC HIỆN

- Chúng tôi đã nhiều năm xây dựng Hệ thống hỏa táng từ thiện, công tác cải tạo, nâng cấp Lò hỏa táng  EU

- Cũng như hệ thống hỏa táng tại các tỉnh Miền tây cho Đồng bào Khmer công nghệ hỏa táng tại Việt nam.

- Hệ thống hỏa táng hoàn toàn tự động bằng gas đồng bộ cả hệ thống xử lý khí thải theo quy định về Môi trường.

- Nhiên liệu chính hỏa táng sử dụng Gas - LPG đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ khi vận hành an toàn khi vận hành.

- Hàng nhập khẩu có đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ về phẩm chất và chất lượng của hệ thống lò đốt.


- Khí thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường QCVN 02/2012 BTNMT.


    

   

   https://www.youtube.com/channel/UCoxFyYH_dK-vN694q5PAPtw/featured

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing