NHÀ HỎA TÁNG TỪ THIỆN VÙNG LŨ TÂM NGUYỆN CỦA MỘT NHÀ SƯ TRẺ !

CÔNG TRÌNH HỎA TÁNG TỪ THIỆN TẠI MIỀN TÂY DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN .


- Hệ thống hỏa táng hoàn toàn tự động bằng gas chúng tôi cung cấp nhập khẩu đồng bộ.

- Công nghệ cao cấp và tiên tiến nhất hiện nay, được đánh giá cao thân thiện với môi trường.

- Nhiên liệu chính hỏa táng sử dụng Gas - LPG đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ khi vận hành.

- Khí thải đạt  tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường QCVN 02/2012 BTNMT.

- Công suất hỏa táng 10 - 12 ca/ngày, Nhiên liệu đốt bằng Gas/LPG, công nghệ mới nhất hiện nay.

- Hàng nhập khẩu 100%, Có đầy đủ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ về phẩm chất và chất lượng.

- Đã giúp cho bà con, người dân khu vực miền tây sau nhiều năm mong đợi miễn phí hỏa táng.


  

                 

     

    

https://www.youtube.com/channel/UCoxFyYH_dK-vN694q5PAPtw/featured
 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing