CÔNG TRÌNH LÒ ĐỐT RÁC NGUY HẠI DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN TẠI TP HCM.
 
- Chúng tôi là đơn vị chuyên xử lý ô nhiêm môi trường, khí thải, khói bụi, lò đốt rác.

- Lò đốt rác sx theo tiêu chuẩn Châu âu CE, khí thải đạt QCVN 02:2012 -BTNMT.

- Sau thời gian gấp rút, công tác lắp đặt lò đốt chất thải rắn đã được vận hành hoạt động.
Chi tiết xem về chúng tôi trên danh sách đại lý độc quyền của nhà sản xuất để tránh giả mạo.
 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing