CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI DO VIỆT THẮNG THỰC HIỆN Ở BẮC GIANG DO VIỆT THẮNG THỰC HIỆN 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt  vải vụn do chúng tôi thực hiện tại công ty cp xuất khẩu may hà phong, hà bắc 2016

Hệ thống xử lý khí thải đảm bảo QCVN  30/2012 và QCVN 61/2016 BTNMT, đã được thực hiện và đi vào hoạt động.

 

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, Đường dây nóng: 043 9729248


 
 
 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing