CÔNG TRÌNH LÒ ĐỐT RÁC NGUY HẠI DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN TẠI TP HCM.
 
- Chúng tôi là đơn vị chuyên xử lý ô nhiêm môi trường, khí thải, khói bụi, lò đốt rác.

- Lò đốt rác sx theo tiêu chuẩn Châu âu CE, khí thải đạt QCVN 02:2012 -BTNMT.

- Sau thời gian gấp rút, công tác lắp đặt lò đốt chất thải rắn đã được vận hành hoạt động.
  
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing