NHÀ CUNG CẤP - CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ - XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

               TẦM NHÌN:

    "Trở thành Nhà cung cấp Giải pháp Công nghệ Đốt rác - Hỏa táng hàng đầu Việt nam"
  
             Mr Thang: Project Manager Environmental Division Said.                                                    "Sản phẩm, chất lượng, dịch vụ muốn tốt,
                                                                                Tư duy lãnh đạo phải sáng suốt"

                             
                                              
               
SỨ MỆNH:

                 '' EPAVietnam Cam kết mang lại cho cộng đồng một giải pháp toàn diện.
                          Bằng chính tình yêu, sự trân trọng, trách nhiệm của mình với xã hội".
    GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

                " Trở thành Biểu tượng, niềm tin tuyệt đối với Đối tác, Trong nước và Quốc tế''.
          '' Không chỉ nội dung và hình thức mà còn thể hiện Sự tinh hoa độc đáo của một Doanh nghiệp kinh doanh có truyền thống"              TRIẾT LÝ KINH DOANH:

                          " EPAVietnam luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng bằng chất lượng.
       Luôn đa dạng hóa và phát triển sản phẩm, đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng.
   Ở mỗi thời đại, EPA luôn tuân thủ đạo đức kinh doanh, uy tín, thân thiện và trung thực''.

 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing