CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ LÀ CÁC KỸ SƯ MÀ CHÚNG TÔI CÒN LÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO.

Thiết bị LÒ ĐỐT của chúng tôi được các chuyên gia từ các nước tiên tiến thiết kế tuyệt vời, luôn đổi mới sáng tạo không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu vận hành êm ái mà còn thẩm mỹ về kiểu dáng kỹ thuật công nghiệp tốt nhất và tốt nhất, được sử dụng trong suốt quá trình đổi mới và phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước góp phần bảo vệ môi trường.

Dịch vụ khách hàng vượt trội là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ cơ sở hỏa táng hiện đại nào. Chúng tôi luôn hiểu điều đó và chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo bạn có được tất cả các lò đốt rác, lò hỏa táng của chúng tôi, với công nghệ tiến hiện đại và cả về vấn đề trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường.

Uy tín của chúng tôi là được khẳng định trên thương trường bắt đầu từ xây dựng con người, đội ngũ chuyên môn kỹ thuật cao, xây dựng và hiểu biết kỹ thuật lò hỏa táng, lò thiêu, lò đốt rác, hệ thống lọc bụi, xử lý khí thải, Công trình điện rác, WTE waste to energy, chất lượng cao nhất và hoàn hảo nhất.

Đó là cam kết của chúng tôi mang đến cho bạn những gì tốt nhất mà ngành công nghiệp máy móc thiết bị của chúng tôi cung cấp và chúng tôi.

  

  

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing