TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG DỊCH VỤ CẢI TẠO SỬA CHỮA LÒ ĐỐT

Công ty chúng tôi nhận sửa chữa cải tạo, nâng cấp các lò thiêu lò đốt rác, lò hỏa táng, với dịch vụ tư vấn phục vụ như là một nhà tư vấn trong các vấn đề môi trường. Công ty chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, từ Lập trình hệ thống đến xây, đúc bê tông lò đốt  Công ty có trách nhiệm cho phép việc lắp đặt mới cũng như gia hạn giấy phép cho khách hàng một cách chu đáo tận tình và đầu đủ cho khách hàng với sản phẩm thiết bị lò đốt rác, lò hỏa táng từ ở Việt Nam, và các trung tâm xử lý chất thải nguy hại, Các thiết bị lò đốt rác nguy hại, chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện tại TP Hồ chí minh, cho Công ty Tài Tiến, Nhà máy xử lý chất thải nguy hại.

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing