LÒ HỎA TÁNG TRONG CẢ NƯỚC ĐỀU ĐƯỢC BẢO TRÌ VÀ XÂY DỰNG LẠI BỞI CHÚNG TÔI

- Sau nhiều năm hoạt động, việc bảo trì, sửa chữa và cải tạo lại các lò hỏa táng là hết sức cần thiết.

- Để lò được hoạt động như trạng thái ban đầu, các công tác được thực hiện bởi các kỹ sư có tay nghề cao.

- Từ khâu đúc bê tông, gia nhiệt và làm sạch các ống lửa thu hồi nhiệt, buồng đốt được làm sạch và xây dựng.

- Mọi công đoạn đều rất công phu, sấy  lại qua các giai đoạn kỹ lưỡng trước khi đưa vào vận hành và sử dụng.

   

   
  
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing