CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH KHÍ THẢI Ở VIỆT NAM

- Do chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Xử lý rác, xử lý Chất thải, chúng tôi có một hồ sơ theo dõi đáng kể trong việc thiết kế các giải pháp để loại bỏ các chất hợp chất ô nhiễm trong khí thải. Các nhà máy đốt chất thải phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn các quy trình áp dụng cho bất kỳ quy trình công nghiệp nào khác, do đó được trang bị hệ thống làm sạch khí thải tiên tiến nhất và thường thấy các ứng dụng đầu tiên của các công nghệ mới nhất.

- Dựa trên kinh nghiệm này, công ty chúng tôi có thể thiết kế và cung cấp các hệ thống làm sạch khí thải để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm từ bất kỳ quy trình đốt công nghiệp nào, Các giải pháp chúng tôi thiết kế cho phép tuân thủ các quy định trong khi vẫn kiểm soát chi phí đầu tư và vận hành.

- Dưới đây là danh sách ngắn, không đầy đủ các giải pháp chúng tôi đề xuất giải pháp tốt nhất cho nhà đầu tư:


1. Giảm NOx, SOx trong khí thải.
- Tuần hoàn khói
- SNCR (Giảm chọn lọc không xúc tác)
- SCR (Giảm xúc tác chọn lọc)


2.  Kiểm soát khí axit trong khí thải.
(HNO3,H2SO4,HCl, HF, SO2, SO3, v.v.)
- Máy chà sàn ướt Scrubber, Châm NaOH Tự động
- Tháp rửa khí thải Sprey Nozzle Phun Sương Natri bicacbonat tự động.


3. Kiểm soát hydrocacbon thơm kim loại và đa vòng.
- Quá trình khô khí thải
- Hấp phụ carbon hoạt động (phun carbon bột hoặc giường carbon) Kiểm soát bụi bẩn
- Công Nghệ  xử lý khí thải từ các nhà máy nhiệt điện, chất thải thải nguy hại.Khí thải sau khi xử lý đảm bảo các chỉ tiêu cho phép của BTNMT.
- Hệ thống xử lý khí thải của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, Hệ thống của chúng tôi không chỉ đáp ứng QCVN 02/2012 BTN&MT mà còn đáp ứng cả QCVN 30/2012 BTN&MT và các Quy định mới nhất hiện hành.


4. Quá trình Hydrated lime: Ca(OH)2.
Ca(OH)2 + 2 HCl =  CaCl2 + 2 H2O
Ca(OH)2 + 2 HF  = CaF2 + 2 H20
Ca(OH)2 + SO2   = CaSO3 + H2O
Ca(OH)2 + SO2 + 0.5 O2  =  CaSO4 + H2O

 
Active carbon
Dioxins/Furans (PCDD/PCDF) production = Carbon (C) in dusts + Oxygen (0) in Gas + Cl  (produced from plastics) + T° (250°C – 450°C)

5. Khí thải được làm sạch theo QCVN 02/2012 BTNMT.
- Sau khi hỏa táng, Thiêu đốt, khói lò được đốt lại ở buồng đốt thứ cấp và thu hồi nhiệt theo thiết bị, bụi được tách ra bằng các thiết bị lắng bụi của chúng tôi rồi thực hiện các quá trình hấp thụ, hấp phụ, khói lò và khí thải sau khi được xử lý hoàn toàn không còn màu, không mùi và phát thải trước khi thải ra môi trường.

- Để biết thêm chi tiết về công nghệ, kỹ thuật, giá cả, quý khách vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn.    
 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing