1) Đài hóa thân hoàn vũ do chúng tôi trực tiếp đầu tư, với nghiệm chuyển giao công nghệ, các thiết bị đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.


2) Với diện tích chỉ cần 350 m2 có thể đạt lò đốt, đảm bảm đáp ứng nhu cầu trên địa bàn hoạt động, mặt khác đảm bảo không khí an toàn không phát thải.
 

3) Lò hỏa táng của chúng tôi sử dụng một hệ thống thiết kế vô cùng mạnh mẽ, với  khả năng cấp nhiệt tới 1200 độ C, Tự động cài đặt chế độ đốt bằng PLC.

 

4) Hoạt động hoàn toàn tự động hệ thống kiểm soát phù hợp với thế giới, và đáp ứng các chỉ tiêu về khí thải: QCVN 30/2012 BTNMT và  QCVN 02/2012 BTNMT.

 

5) Công nghệ lò đốt được cung cấp trên toàn thế giới, đạt Tiêu chuẩn quốc tế, được xác nhận bởi Tiêu chuẩn DEFRA, phù hợp với các nước châu á, châu âu, G7.

 

Quá trình đốt cháy của lò hỏa táng là hoàn toàn tự động, từ khi khởi động đến khi kết thúc, được xã hội và đánh giá cao trong suốt quá trình thực hiện, kết nối hệ thống  internet, quản lý PlC, Scalda liên tục 24h.

  


https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing