DỰ ÁN TIÊU BIỂU HỆ THỐNG HỎA TÁNG DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG CAO CẤP ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 2020 TẠI BÌNH PHƯỚC

- Đài hóa thân hoàn vũ do chúng tôi trực tiếp đầu tư, với nghiệm chuyển giao công nghệ, các thiết bị đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.


-  Với diện tích chỉ cần 350 m2 có thể đặt lò đốt, đảm bảm đáp ứng nhu cầu trên địa bàn hoạt động, mặt khác đảm bảo không khí an toàn không phát thải.
 

- Lò hỏa táng của chúng tôi sử dụng một hệ thống thiết kế vô cùng mạnh mẽ, với  khả năng cấp nhiệt tới 1200 độ C, Tự động cài đặt chế độ đốt bằng PLC.

 

-  Hoạt động hoàn toàn tự động hệ thống kiểm soát phù hợp với thế giới, và đáp ứng các chỉ tiêu về khí thải: QCVN 30/2012 BTNMT và  QCVN 02/2012 BTNMT.

 

Quá trình đốt cháy của lò hỏa táng là hoàn toàn tự động, từ khi khởi động đến khi kết thúc, được xã hội và đánh giá cao trong suốt quá trình thực hiện.

  

  

  https://baobinhphuoc.com.vn/news/249/119849/nghia-trang-hoa-vien-nhan-dan-hien-dai-nhat-binh-phuoc-sach-dep-van-minh

 

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing