NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN BẢO TRÌ , BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÒ ĐỐT RÁC

- Hệ thống thiế bị lò đốt cần được thực hiện bảo trì theo định kỳ là điều cần thiết đối với hệ thống thiết bị đốt.

- Quy trình được  thực hiện nghiêm ngặt theo trình tự hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị lò đốt từ châu âu.

- Các thiết bị cần được kiểm tra định kỳ và thực hiện chuẩn bị vật tư cần thay thế trong quá trình thực hiện.

- Tiến hành tháo lắp các thiết bị theo trình tự từ lớn đến nhỏ và từ dễ đến khó và sắp xếp theo thứ tự khi thực hiện.

- Tiến hành vệ sinh, kiểm tra phần cứng, phần mềm, và các thiết bị cơ khí, điện tử, sau khi kiểm tra test lại cẩn thận.

- Chạy lại thiết bị đơn động từng thiết bị và liên động các thiết bị, rồi chạy không tải và có tải trước khi vận hành.

- Theo dõi đúng quy trình vận hành và nhật ký ghi chép thực hiện hàng tháng, hàng quý, hàng năm khi thực hiện.


  

  

https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing