CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỎA TÁNG TẠI MIỀN ĐÔNG VIỆT NAM DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

- Sau một kỳ nghỉ tết, chúng tôi đã quay trở lại làm việc nhiều hân hoan của năm mới, mùa xuân đến rồi, mỗi con người lại hòa chung vào không khí của mùa xuân, bên cạnh đó chúng tôi cũng thật vinh dự được đem Hạnh Phúc và hơi ấm cho mỗi chúng ta bởi một công trình mới với nhiều mong đợi của miền Đông nam bộ, với một nhà hỏa táng đang trong giai đoạn đi vào hoàn thiện với sự miệt mài của các Kỹ sư đang thực hiện.
- Chúng tôi đã cài đặt xong Lò Hỏa Táng Bình Phước, đến nay đã hoàn thành 100% viên mãn.
- Xin được ra mắt và chia sẻ cùng quý vị và các bạn, Lò hỏa táng thân thiện với môi trường.
- Chi tiết quý khách xem đường link dưới đây để đươc biết về công nghệ của chúng tôi.


   

   

   
 
https://www.google.com/maps/dir/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ti%E1%BB%83u+h%E1%BB%8Dc+Y%C3%AAn+H%C3%B2a,+M%E1%BA%A1c+Th%C3%A1i+T%E1%BB%95,+Y%C3%AAn+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/C%E1%BA%A3ng+h%C3%A0ng+kh%C3%B4ng+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+N%E1%BB%99i+B%C3%A0i,+Ph%C3%BA+Minh,+S%C3%B3c+S%C6%A1n,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0205158,105.7906852,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x3135ab5a6e0c6e17:0xd57f35472c675c7a!2m2!1d105.7938391!2d21.0203968!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!5i1?hl=vi nothing