CÔNG NGHỆ ĐỐT RÁC THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG PHÁT THẢI.
- Qua nhiều năm Hoạt động sản xuất và Kinh Doanh, Công ty chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu thành công, thiết kế, gia công, chế tạo sản xuất Lò Đốt Rác, Lò thiêu, Hỏa táng, Người và Vật nuôi.
- Công nghệ của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với thế giới và Việt Nam, thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ của các nước Châu âu và phug hợp với Việt nam về cả tiêu chuẩn do lường chất lượng và Chất lượng khí thải đầu gia cho phép đạt tất cả các chỉ tiêu về môi trường.
- Công nghệ Thiêu đốt, Hỏa táng không phát thải duy nhất thân thiện với môi trường, lần đầu tiên tại Việt nam, (EPA.GreenTech Chung tay bảo vệ môi trường, Công nghệ đốt rác thân thiện với môi trường, Công nghệ đốt không phát thải lần đầu tiên Việt Nam. No: CO, SOx,NOx,Hg.Cd, Dioxin,Furan, Khí thải đạt tiêu chuẩn Môi trường QCVN 02/ 2012 BTNMT (Waste incincinerators by (EPA.GreenTech has completed, Regarding environmental technical regulations of Gas Cleaning System, Viet nam National Technical Regulation on Solid Health Care Waste Incinerator QCVN 2012 BTNMT).

- Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm công nghệ.

 
nothing