CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC, DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN.

- Hệ thống xử lý khí thải theo công nghệ của chúng tôi đảm bảo QCVN 02/2012 BTNMT.

- Hệ thống của chúng tôi dễ vận hành ,đảm bảo lò đốt không ô nhiễm, đạt TC môi trường.

- Đã đượng sử dụng và sử dụng tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây, Miền Nam Việt Nam.

 

  

   
nothing