XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT SẤY, NHÀ MÁY NETMA DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN.

- Hệ thống xử lý khí thải theo công nghệ xử lý khí thải của chúng tôi đảm bảo QCVN 03/2012 BTNMT.

- Hệ thống của chúng tôi dễ vận hành ,đảm bảo không ô nhiễm, đạt qui chuẩn của Bộ Tài Nguyên môi trường.

- Công nghệ của chúng tôi đã đượng sử dụng rộng rãi tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam các tỉnh của Việt Nam.


           

   

   

- Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm công nghệ.
nothing