VĂN HÓA VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CHÚNG TÔI 
- Văn hóa và quy tắc ứng xử của đơn vị chúng tôi:
+ Chúng tôi là một Đơn vị có áp dụng quy tắc ứng xử đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại trong nước và quốc tế, các thành viên của chúng tôi hành xử có trách nhiệm và tuân thủ về mặt đạo đức trong kinh doanh. Chúng tôi cố gắng làm điều đúng đắn và hành xử phù hợp với sứ mệnh và giá trị của mình trong xã hội luôn thay đổi này.
+ Tất cả nhân viên, nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi đều có nghĩa vụ tuân thủ nội dung và nguyên tắc của nó và khuyến khích những người khác làm điều tương tự trong hoạt động của mình.
+ Không sử dụng ngôn ngữ bất đồng, thiếu lịch sự và luôn tôn trọng đối tác, nghiêm cấm gây thù ghét, cũng như các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự cá nhân, tổ chức trong các hoạt động của mình.
- Không phân biệt địa vị xã hội màu da, chủng tộc, tôn giáo:
+ Chúng tôi đa phần áp dụng các giá trị phổ biến trên toàn thế giới chủ yếu và một phần của văn hóa của một số nước tiên tiến, tuy nhiên văn hóa của chúng tôi có nét đặc sắc riêng, được hiện đại hóa và phù hợp với cả từng địa phương, khu vực trong đó có Việt nam và Đông nam á nói chung, nhân viên, cộng tác viên, cộng sự, nhà thầu phụ và các đối tác của chúng tôi cũng như khách hàng nên, xã hội biết chúng tôi đại diện cho những giá trị nào. 
+ Chúng tôi không phân biệt màu da, chủng tộc, cao thấp, tuổi tác, địa vị xã hội, đối xử công bằng với các khách hàng và đối tác của chúng dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như nơi ở, nguồn gốc, nơi xuất xứ, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, đảng phái, chính trị, tôn giáo, quốc gia, dân tộc.
- Nghiêm cấm mọi hình thức quấy rối trong tất cả các giao dịch:
Nghiêm cấm quấy rối dưới mọi hình thức quấy rối, bạo lực đều bị nghiêm cấm các hành vị gây tổn hại đến sức khỏe và an toàn, liên quan đến sức khỏe và an toàn, trong công việc, đối tác thực hiện nghiêm ngặt, chính sách nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc không có sự cố và ngăn ngừa xảy ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến hoạt động của mình ở tất cả các cấp, đại lý và đối tác đóng vai trò tích cực trong việc xác định và khắc phục các tình huống không an toàn và họ mà liên tục cải thiện tình hình sức khỏe của người lao động.
- Chống các hành vi gian lận đưa và nhận hối lộ:
+ Các hành vi hối lộ đều bị cấm, chúng tôi sẽ nghiêm cấp và sẽ tránh mọi hình thức tham nhũng bao gồm tống tiền và hành vi tham nhũng, hoặc hối lộ thụ động dưới mọi hình thức.
- Tính bảo mật:
+ Đối với chúng tôi và đối tác phải bảo vệ tất cả thông tin bí mật do chúng tôi cung cấp, các nhà cung cấp và đối tác đồng ý làm việc tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của quốc tế, quốc gia và địa phương theo thông lệ quốc tế và tập quán thương mại.
- Bảo vệ môi trường luôn có trong các công trình, dự án:
+ Chất thải của nhà cung cấp và đối tác sẽ phải thiết lập một quy trình để xử lý an toàn, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng và xử lý chất thải theo tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia và luật pháp và pháp luật hiện hành của địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng, BTNMT.
+ Trên đây cũng  là các thông tin cở bản về văn hóa đại bản doanh của doanh nghiệp chúng tôi được thể hiện trong suốt thời gian qua.
nothing