TƯ VẤN BÁO CÁO ĐẦU TƯ XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NGHĨA TRANG CƠ SỞ HỎA TÁNG
1. Dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng
Dựa trên luật Đầu tư, luật xây dựng, luật quy hoạch, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. 
2. Công nghệ Hỏa táng tự động kiểm soát ô nhiễm môi trường không phát thải:
- Đốt cháy hoàn toàn chất thải và ít khói bụi, khói được đốt lại đúng quy trình ở buồng đốt thứ cấp sau khi đốt ở buồng đốt sơ cấp luôn đạt ở nhiệt độ 650 – 850 độ C, nhiệt độ buồng thứ cấp luôn ổn định 850 – 1200 độC, các hợp chất Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF được loại bỏ ở trước khi đưa vào môi trường, không bị gián đoạn  trong quá trình đốt.
- Thiết bị đầu đốt gas loại đầu đốt nhiệt độ cao, đầu đốt vô cấp công nghiệp, có ưu điểm không bị cháy họng đốt, như các loại đầu đốt thông thường khác, tối ưu hóa được quá trình vận hành.
3. Quy mô và công suất của lò Hỏa táng được phân theo nhóm I, II, II và quy mô đầu tư:
- Quy mô: Các cơ sở xử lý rác được đầu tư với diện tích lắp đặt khu vực kỹ thuật chỉ cần trên 500m2 – 1500m2 tối thiểu  cho các lò hoạt động, bao gồm cả phần lò đốt, LPG, gas,  điện, nước cấp, phục vụ cho công tác hoạt động và xử lý khí thải an toàn, chưa kể khu vực cây xanh, bãi xe, nhà chức năng, thông thường sẽ chiếm diện tích 1500 m2 tối thiểu con lại là phần diện tích trồng câu xanh, công trình chức năng đảm báo bán kính quy hoạch; Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
- Công suất: Công suất của lò đốt của chúng tôi rất đa dạng từ 100k/ giờ, với thời gian đốt trung bình từ 90 – 120 phút bao gồm cả thời gian làm nguội và lấy tro cốt.
* Thông tin về câu hình kỹ thuật của lò đốt:
- Thông số kỹ thuật chi tiết của Lò  hỏa táng:
+ Hệ thống đốt Lò Nhập khẩu 100%
+ Nhiên liệu đốt bằng: LPG
- Năng suất đốt: min 100 kg/giờ max: 200 kg/giờ
- Cửa lò nâng hạ tự động bằng kết cấu điện, bằng tay.
- Nhiệt độ buồng đốt đốt sơ cấp:  650 – 8500C
- Nhiệt độ buồng đốt đốt thứ cấp: 850 – 12000C
- Thời gian lưu cháy: 2 giây
- Khí thải lò hỏa táng được kiểm soát hoàn toàn trước khi xả thải theo QCVN 02/2012 BTNMT


  

- Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm công nghệ.
nothing