CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÙI,  KHÍ THẢI,  CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ, VOC, VOCS, RTO
1.Công nghệ của chúng tôi hoàn toàn xử các hợp chất vô cơ được ứng dụng nhiều nơi trên thế giới.
- Với những đặc khác nhau ở các nước mà trên thế giới và có các giải pháp khác nhau, về xử lý khí thải, khói bụi, mùi từ các công đoạn sản xuất như nguyên liệu trong quá trình sản xuất.
- Thành phần
khí thải gây ô nhiễm và các mùi khó chịu thường chứa trong các hợp chất như H2S, NH3, C6H6, H2S, methan, benzen, toluen, hợp chất vòng thơm.
- Phương pháp quản lý tốt nhất với điều kiện nhà sản xuất phải thực hiện các hoạt động nhằm kiểm soát các tác động đến môi trường.
- Giám sát lượng khí thải, và các chất thải gây ô nhiễm khác  trong phạm vị phát thải và môi trường xung quanh.
- Nguồn gốc của khí thải chủ yếu được tạo ra từ quá trình sản xuất đá, thạch anh, chủ yếu bao gồm, bụi, CO, SO2, NO2 để xử lý cần có các biện pháp hợp lý và và vật liệu lọc khí thải triệt để mới có thể giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm.
- Ngoài ra các
hợp chất hydrocacbon  như  benzen, Stylen, Toluen cần phải có biện pháp khống chế một các hiệu quả, bằng thiết bị đặc biệt của chúng tôi.
- Do vậy chúng tôi là một trong những nhà công nghệ cần đáp ứng cho khách hàng với nhiều giải pháp khác nhau để lựa chọn cho phù hợp.
2. Các biện pháp kiểm soát khí thải và mùi của chúng tôi 
EPA.GreenTech
- Giám sát khí thải trong suốt quá trình sử dụng.
- Thường xuyên quan trắc lượng khí thải, nhiệt độ, áp suất, CO, NOx, SOx các trạng thái biến đổi khí thải, hữu cơ, nhiệt độ, khối lượng khí thải, PH, áp suất, mùi và các quá trình biến đổi để giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sản suất khống chế phát tán mùi từa quá trình sản xuất.
- Giữ cho môi trường ổn định, sức khỏe của cán bộ, công nhân vận hành sản xuất được ổn định lâu dài đảm bảo cho nhà máy luôn đảm bảo môi trường ổn định.
- Kiểm tra định kỳ các chỉ tiêu nồng độ các chát thải gây ô nhiễm và bán kính phát thải theo hướng dẫn của cán bộ địa phương hoặc  theo  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về khí   thải công nghiệp  đối với biện pháp xử lý các hợp chất vô cơ , hữu cơ, ban hành theo 
thông tư số 25 /2009 BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài Nguyên Và Môi  Trường.
 3. Công nghệ xử lý khí thải của chúng tôi 
EPA.GreenTech
- Do thành phần gây ô nhiễm trong dòng khí thải thoát ra từ quạt hút của khu vực sản xuất chủ yếu là CO, SOx, NOx và các hợp chất của lưu huỳnh, nitrit Benzen, toluen, Styren nên công nghệ xử lý khí mà chúng tôi lựa chọn là công nghệ xử lý khí dạng ướt, thiết bị này có tác dụng loại bỏ các chất gây ô nhiễm có trong khí thải lò đốt rác như: axít SOx, NOx,… Khí thải đầu ra đảm bảo được hấp thụ bằng nước hoặc kiềm loãng, nên không còn hiện tượng khói đen và bụi sau khi đã được hấp thụ bằng kiềm loãng.
Thiết bị xử lý VOCs là dòng thiết bị xử lý dung môi hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) sử dụng vật liệu Hấp phụ-Xúc tác than hoạt tính nano oxit kim loại được tổ hợp trong thiets bị cao áp hoạt động với tần suất cao và tối ưu nhất.
Nguyên lý hoạt động:
- Thiết bị sử dụng vật liệu Hấp phụ-Xúc tác than hoạt tính nano oxit kim loại được tổ hợp ở dạng khay lọc. Các khay lọc sau khi hấp phụ đầy VOCs sẽ được hoàn nguyên để tái sử dụng. Khác biệt quan trọng giữa than hoạt tính thường và than hoạt tính nano oxit kim loại là ở điều kiện và đặc điểm khi thực hiện hoàn nguyên than. Đối với than thường, quá trình hoàn nguyên yêu cầu nhiệt độ từ 200-250oC và sản phẩm đầu ra vẫn là VOCs ở nồng độ cao hơn nhiều lần so với nồng độ quá trình hấp phụ. Tức là, cần phải có hệ thống thứ cấp để thu hồi hoặc đốt cháy VOCs sau hoàn nguyên. Đối với than hoạt tính nano oxit kim loại, các hạt oxit kim loại ở kích thước nano có tác dụng làm giảm nhiệt độ cháy của VOCs xuống còn 150-160oC và quá trình cháy xảy ra ngay trên bề mặt hạt than. Do đó, không cần thêm hệ thống thứ cấp để xử lý khí sau hoàn nguyên, sản phẩm thải ra sau hoàn nguyên là khí CO2 và hơi
- Khí thải sau khi phản ứng bằng Kiềm loãng sẽ được xử lý lại để hấp phụ một lần nữa và được xử lý bậc hai sau khi hấp thụ, kết quả các chất độc được giải phóng hoàn toàn sau khi xử lý, khí thải đầu ra đạt tiêu chuẩn về môi trường theo quy định
 QCVN 19/20009 BTNMT, QCVN 20/20009 BTNMT

  

- Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm công nghệ.
nothing