NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN BẢO TRÌ , BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÒ ĐỐT RÁC

- Hệ thống thiế bị lò đốt cần được thực hiện bảo trì theo định kỳ là điều cần thiết đối với hệ thống thiết bị đốt.

- Quy trình được  thực hiện nghiêm ngặt theo trình tự hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị lò đốt từ châu âu.

- Các thiết bị cần được kiểm tra định kỳ và thực hiện chuẩn bị vật tư cần thay thế trong quá trình thực hiện.

- Tiến hành tháo lắp các thiết bị theo trình tự từ lớn đến nhỏ và từ dễ đến khó và sắp xếp theo thứ tự khi thực hiện.

- Tiến hành vệ sinh, kiểm tra phần cứng, phần mềm, và các thiết bị cơ khí, điện tử, sau khi kiểm tra test lại cẩn thận.

- Chạy lại thiết bị đơn động từng thiết bị và liên động các thiết bị, rồi chạy không tải và có tải trước khi vận hành.

- Theo dõi đúng quy trình vận hành và nhật ký ghi chép thực hiện hàng tháng, hàng quý, hàng năm khi thực hiện.


  

  

nothing