GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI
- Là tất cả những niềm tin, định hướng cho tất cả các quyết định của đơn vị chúng tôi. Được xác định thông điệp hoạt động đối với đối tác và cộng đồng và xã hỗi,  có giá trị chính hướng đến việc trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam trong lĩnh môi trường, đảm bảo cho khách hàng, nhà đầu tư yên tâm hoạt động của mình.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
                "EPA.GreenTech'' Với phương châm và Mục tiêu cụ thể"
                            " Cung cấp Sản phẩm dịch vụ Chất lượng, Giá cả cạnh tranh"       
                            " Cam kết mang lại cho cộng đồng một Giải pháp toàn diện''.

NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI
              "EPA.GreenTech'' 
                 '' Trở thành Biểu tượng, Niềm tin tuyệt đối với Đối tác, Trong nước và Quốc tế''.
        '' Không chỉ nội dung và hình thức mà còn thể hiện Sự tinh hoa của một Doanh nghiệp Kinh doanh Có truyền thống"

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
         '' Các sản phẩm của chúng tôi Chất lượng đều đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 14001:20008 công nghiệp '' 
          '' Chất lượng khí thải đều đạt Quy Chuẩn Môi Trường QCVN 02/2012 BTNMT và QCVN 30/2012 BTNMT '' 
- Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu của Bộ khoa học công nghệ cấp bản quyền về Sở hữu trí tuệ và phòng thương mại công nghiệp VIETNAM COTROL giám định chất lượng
                
TRIẾT LÝ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH:
                     "EPA.GreenTech''  luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng bằng chất lượng.
       "EPA.GreenTech'' ''luôn đa dạng hóa và phát triển sản phẩm, đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng.
   Ở mỗi thời đại,  "EPA.GreenTech''  luôn tuân thủ đạo đức kinh doanh, uy tín, thân thiện và trung thực''.

nothing